realizace plochych-strech-ceske-budejovice-jizni-cechy

Ploché střechy - s tradicí od roku 1997 Střechy České Budějovice - ploché střechy

Provádíme kompletní realizace a rekonstrukce plochých střech

Ročně provádíme v průměru 5000 m2 rekonstruovaných plochých střech. Dle přání zákazníka navrhneme vhodné technické řešení a materiál ploché střechy. Plochou střechu jsme schopni zhotovit jak v rámci Českých Budějovic, tak v rámci celé ČR! Plochá střecha je typ střešní konstrukce nebo střecha, která má sklon maximálně 5 ° (Dle ČSN 731901:2011). Sklon střechy se volí tak, aby se zajistilo hladkého odtoku dešťové vody a také vody, která vzniká při odtávání sněhu. Plochá střecha se většinou po svém obvodě obhání atikou. Optimální sklon plochých střech bývá 3 %. Ploché střechy mají však i své nevýhody a to poruchovost hydroizolace a odtokové soustavy, z čehož pramení velmi finančně náročné opravy.
Ploché střechy s asfaltovými pásy
Pokládka:
 • v jedné vrstvě
 • dvouvrstvá
Způsob pokládky:
 • natavením
 • volná pokládka s kotvením
 • dtto se stabilizační vrstvou
 • samolepicí za studena
 • nalepení lepidlem
Tloušťka hydroizolace:
 • jednovrstvá tl. cca 5 mm
 • dvouvrstvá tl. min. 2x 4 mm
Plošná hmotnost:
 • jednovrstvá cca 6 kg/m2
 • dvouvrstvá cca 12 kg/m2
Faktor difuzního odporu:
 • µ = 10 000 až 60 000
Ekvivalentní difuzní tloušťka:
 • sd = cca 150 až 550 m
Ploché střechy se střešní fólií
Pokládka:
 • pouze v jedné vrstvě
Způsob pokládky:
 • volná pokládka s kotvením
 • volná pokládka s kotvením
 • dtto se stabilizační vrstvou
 • samolepicí fólie
 • nalepením
Tloušťka hydroizolace:
 • tl. 1,2 mm a více
Plošná hmotnost:
 • min. 1,5 kg/m2, max. 3 kg/m2
Faktor difuzního odporu:
 • µ = 12 000 až 260 000
Ekvivalentní difuzní tloušťka:
 • sd = cca 15 až 390 m
Asfaltovýnatavitelný hydroizolační pás je pás s nosnou vložkou a oboustrannou krycí asfaltovou vrstvou upravený tak, aby jej bylo možné při realizaci natavovat plamenem nebo horkým vzduchem. Jeho celková tloušťka má činit nejméně 4 mm. Plastová hydroizolační fólie je pás s nosnou vložkou nebo bez vložky s hydroizolačními vrstvami z plastů (např. fólie na bázi měkčeného mPVC, polyolefinů PO, polymerních plastů modifikovaných asfaltem ECB, vinylacetátu VAE apod.). Elastová hydroizolační fólie je pás s vložkou nebo bez vložky s hydroizolačními vrstvami z elastů (např. fólie na bázi etylen-propylen-dien-monomer-kaučuku EPDM, polyizobutylenu PIB apod.).

I přes rychlý nástup hydroizolačních fólií, který se u nás po roce 1990 odehrál, je dosud nejrozšířenější vodotěsná izolace z asfaltových pásů. Pokud jde o spolehlivost, jsou obě technologie srovnatelné. Existují však mezi nimi rozdíly nejen technické a cenové, ale často i uživatelské. V této souvislosti se lze setkat s dotazy na vhodnost použití té či oné technologie na konkrétní střechu. Každý výrobce hydroizolačních výrobků zpravidla vyzdvihuje přednosti svých produktů, někdy i v porovnání s druhou technologií. Výrobci hydroizolačních fólií například často poukazují na jejich velmi malou plošnou hmotnost a vynikající difuzní propustnost oproti izolacím z asfaltových pásů. Mají pravdu. Avšak celá řada technických parametrů nebo vlastností obou technologií je podobná, případně jejich rozdíly ve svých důsledcích nebývají pro konkrétní střechu důležité. Vývoj nových výrobků v oblasti asfaltových pásů i hydroizolačních fólií postupně obě technologie sbližuje, takže se dnes můžeme setkat i s hydroizolačními fóliemi, které obsahují určité procento asfaltu. Některé z nich (fólie na bázi OCB) lze dokonce stejně jako asfaltové pásy svařovat pomocí plamene propanbutanového hořáku. Stejně tak jsou dnes nabízeny modifikované asfaltové pásy určené k mechanickému kotvení, jejichž přesahy lze svařovat pomocí horkovzdušného agregátu – tedy i zde jsou používány pracovní postupy dříve dominantně využívané pouze u vodotěsných izolací z hydroizolačních fólií.

Naše realizace